cc ‘t Getouw – Molenhoekstraat 2 – 2400 Mol
014 33 09 00 – cultuurbalie@gemeentemol.bewww.getouw.be
Ondernemingsnr. 0456.113.497

 

Vzw Cultuurcentrum Mol –
verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via www.getouw.be. Vzw Cultuurcentrum Mol biedt via deze website tickets te koop aan voor activiteiten in eigen organisatie van Cultuurcentrum ’t Getouw, alsook in samenwerking en in opdracht van organisatoren van receptieve activiteiten.
De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

 

1. Plaatsen van een bestelling
Tickets kan u bestellen op www.getouw.be.
Het is belangrijk dat u bij deze bestelling het correcte mailadres en/of de correcte postadresgegevens opgeeft. Gelieve dit goed na te kijken. Bij foutieve gegevens kunnen wij niet garanderen dat de tickets verzonden kunnen worden of tijdig zullen aankomen.

 

2. Betaling
Bij betaling met bankkaart of kredietkaart is er sprake van onmiddellijke betaling. Ogone is de betaalinstelling die alle online verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt

Wanneer u kiest om via overschrijving te betalen, ontvangt u een bevestigingsmail met alle gegevens nodig om de betaling te kunnen uitvoeren. Neem hierbij zeker ook het correcte OGM-nummer over. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn.

Als u (geheel of gedeeltelijk) wil betalen met de cheques of cadeaubonnen die aanvaard worden moet u betalen aan de ticketbalie in Schouwburg Rex, tijdens de geldende openingsuren en binnen de aangegeven betalingstermijn. Enkel de nieuwe Getouwcheques (met code) kunnen gebruikt worden om online te betalen.

 

3. Levering
We bieden verschillende mogelijkheden aan om uw tickets te ontvangen, met name:
E-ticket (PDF ‘print@home’)
Na betaling krijgt u de tickets als PDF in uw mailbox. Deze drukt u af en brengt u mee naar de voorstelling. Om de e-tickets af te drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden. Zorg voor een duidelijke afdruk op wit papier. Bij een slechte afdruk kan de barcode misschien niet gelezen worden door de scanner.
Elk e-ticket bevat een unieke code die slechts één keer gescand kan worden bij toegang tot de voorstelling. Een kopie maken of het ticket doormailen heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.
Gelieve spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer u de tickets niet ontvangt in uw standaard mailbox. Kan u de tickets niet terugvinden, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens de boeking.
Passbook
Na betaling krijgt  u de tickets in uw Passbook. Uw ticket wordt dan rechtstreeks van uw smartphone gescand.
Per post
Na betaling worden de tickets per post verzonden naar het door u opgegeven adres. We rekenen een extra kost van 2 euro (per geadresseerde) voor de verzending. Wanneer u de tickets na 7 dagen niet ontvangen hebt, gelieve met ons contact te nemen.
De aankoop van tickets per post is slechts tot 12 dagen voor de voorstellingsdatum mogelijk, rekening houdende met de algemene verzendtermijnen (weekends, feestdagen in binnen- en buitenland).
Aan ticketbalie
Deze leverwijze is enkel mogelijk wanneer u aan de ticketbalie betaalt.

4. Terugbetaling
Wanneer u betaald hebt, is uw reservering definitief. Kijk uw bestelling dus goed na alvorens te betalen. Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.
Ongebruikte of niet-ontvangen tickets worden nooit terugbetaald, tenzij een voorstelling wordt afgelast. Indien u uw tickets vooraf binnenbrengt aan de ticketbalie (tijdens de reguliere werktijden en dus niet meer vlak voor de voorstelling), kunnen we overmacht vergoeden door middel van een theatercheque. Per ticket zal hierbij een administratiekost van 4 euro worden ingehouden.

5. Opvolgen bestelling
Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij de cc ‘t Getouw. Contactgegevens vindt u bovenaan.
De datum, het tijdstip, de locatie, het programma, de bezetting ed. van de voorstellingen kunnen wijzigingen ondergaan. We houden u steeds zo correct mogelijk op de hoogte.

6. Klachten
Bij eventuele klachten verzoeken we deze te sturen naar cc ’t Getouw (contactgegevens bovenaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef zoveel mogelijk gegevens zoals naam, mailadres, bestelde tickets,…

7. Algemeen
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel. De niet-uitoefening door cc ’t Getouw van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.
Cc ’t Getouw heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

9. Privacybeleid
Bij een inschrijving, bestelling of aankoop worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van cc ‘t Getouw, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven. Ze worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van cc ’t Getouw en worden niet doorgegeven aan derden. U heeft uiteraard het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele fouten te laten verbeteren.